ย 
Screenshot 2020-06-05 at 22.09.42.png

schoolkrant

Screenshot 2020-06-05 at 22.09.42.png
  • Sofie Herbots

Co-teaching L1 en L2 ๐Ÿ„๐Ÿท

Afsluiting van de boerderijklassen met een quiz.

Er worden groepjes gemaakt van leerlingen van L1 en L2.

Elke groep krijgt 10 prentjes van boerderijdieren.

De juf leest een vraag. De lln bespreken samen het antwoord.

Ze leggen het juiste dier (de juiste dieren) op het groene blad.

Bij elk juist dier krijgen ze een jeton, bij een fout antwoord (dier) moeten ze een jeton inleveren.

Het antwoord verschijnt via PowerPoint.

Wie wint?


32 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
ย