ย 
Screenshot 2020-06-05 at 22.09.42.png

schoolkrant

Screenshot 2020-06-05 at 22.09.42.png
  • kathleenluykx4

K3 Volleybalinitiatie ๐Ÿ

Wij genieten van een initiatieles volleybal. Coach Veerle leert ons toetsen, opslaan en smashen. Wat een leuke sport! ๐Ÿ˜ƒ

24 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
ย