coronavirus_COVID-19.jpg
COVID-19
fase oranje
Help ons werken aan een veilige school.

Het Corona virus is nog steeds onder ons. Zolang er geen vaccin of groepsimmuniteit is zullen we hier als maatschappij rekening moeten houden en ons aanpassen voor het welzijn van iedereen. Momenteel bevinden we ons in fase oranje. Meer info over de verschillende fases kan je hieronder vinden.

 

Let wel, de draaiboeken worden steeds af getoetst met de preventieadviseur en de lokale overheden waardoor maatregelen kunnen afwijken van de vooropgestelde draaiboeken. Intussen helpen onderstaande vuistregels. Verder op deze pagina kan je een samenvatting zien van de verschillende fases.

Mondmaskerplicht in 5de en 6de leerjaar bij besmetting

Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. 

Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

  • in de hele school — in de klas en op de speelplaats;

  • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;

  • in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

De mondmaskers zullen door de school voorzien worden.

We houden ons aan onderstaande basispricipes

Ziek of koorts?

Dan blijf je thuis

Was je handen vaak met water en zeep.

Hou 1,5m afstand.

Respecteer de afstandsregels bij het brengen en ophalen van de kinderen. 

Beperk fysieke contacten

Draag een mondneusmasker tijdens het brengen en ophalen van de kinderen. 

Fase Groen
nul risico

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

Fase Geel
laag risico

Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen. De lessen gaan op school door tenzij de lokale overheden en/of de preventieadviseur hier anders over beslissen.

Fase Oranje
matig risico

Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht. De lessen gaan op school door tenzij de lokale overheden en/of de preventieadviseur hier anders over beslissen.

Fase Rood
hoog risico

Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden. De lessen gaan op school door tenzij de lokale overheden en/of de preventieadviseur hier anders over beslissen.

HET_KOZIJNTJE_RGB_KLEUR_1000px.jpg

Info

schoolreglement

privacy verklaring

© vbs Het Kozijntje 2020

Contact

Secretariaat: 011 31 21 62

Directie: 0473 59 08 47

Email: contact@hetkozijntje.school

Adres

vbs Het Kozijntje

Opcosenstraat 22

3850 Kozen - Nieuwerkerken

DE_WIJZER_RGB_KLEUR_500px.png

Het Kozijntje en De Wijzer zijn de vestigingsgplaatsen van VBS-Kozen-Wijer

en maken deel uit van scholengemeenschap Hesbania.