coronavirus_COVID-19.jpg
COVID-19
fase oranje
Pijl_Geel_L.png
Help ons werken aan een veilige school.
Pijl_Rood_R.png

Het Corona virus is nog steeds onder ons. Zolang er geen vaccin of groepsimmuniteit is zullen we hier als maatschappij rekening moeten houden en ons aanpassen voor het welzijn van iedereen. Momenteel bevinden we ons in fase oranje. Meer info over de verschillende fases kan je hieronder vinden.

 

Let wel, de draaiboeken worden steeds af getoetst met de preventieadviseur en de lokale overheden waardoor maatregelen kunnen afwijken van de vooropgestelde draaiboeken. Intussen helpen onderstaande vuistregels. Verder op deze pagina kan je een samenvatting zien van de verschillende fases.

Mondmaskerplicht in 5de en 6de leerjaar bij besmetting

Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. 

Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

  • in de hele school — in de klas en op de speelplaats;

  • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;

  • in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

De mondmaskers zullen door de school voorzien worden.

Pijl_Geel_L.png
We houden ons aan onderstaande basispricipes
Pijl_Rood_R.png
Rule_001_V001.jpg

Ziek of koorts?

Dan blijf je thuis

Rule_002_V001.jpg

Was je handen vaak met water en zeep.

Rule_003_V001.jpg

Hou 1,5m afstand.

Respecteer de afstandsregels bij het brengen en ophalen van de kinderen. 

Rule_004_V001.jpg

Beperk fysieke contacten

Rule_005_V001.jpg

Draag een mondneusmasker tijdens het brengen en ophalen van de kinderen. 

Fase Groen
nul risico

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

Fase Geel
laag risico

Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen. De lessen gaan op school door tenzij de lokale overheden en/of de preventieadviseur hier anders over beslissen.

Fase Oranje
matig risico

Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht. De lessen gaan op school door tenzij de lokale overheden en/of de preventieadviseur hier anders over beslissen.

Fase Rood
hoog risico

Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden. De lessen gaan op school door tenzij de lokale overheden en/of de preventieadviseur hier anders over beslissen.