top of page
coronavirus_COVID-19.jpg
Pijl_Geel_L.png
Help ons werken aan een veilige school.
Pijl_Rood_R.png

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de preventieadviseur, op basis van de veiligheidssitutatie op school, of de lokale crisiscel, op grond van de lokale epidemiologische situatie, anders beslist. Deze maatregelen blijven minstens gehandhaafd tot eind september. Meer info over de geldende maatregelen kan je vinden via deze link.

Pijl_Geel_L.png
Covid maatregelen
 UPDATE 14 februari 2022
Pijl_Rood_R.png

Wat betekent fase oranje concreet op school?

Wat verandert er vanaf zaterdag 19 februari?

 • Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen. 

 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Voor sommige geldt dus nog een capaciteitsbeperking. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de gewijzigde reisregels.

 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.

 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen organiseer je maximaal digitaal. Je kan hier enkel van afwijken als er een reële nood is aan fysiek samenkomen.

 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.

 • Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn mogelijk

 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet aangewezen. De school maakt zelf de inschatting wie essentieel is voor de werking.

 

Wat blijft ongewijzigd?

 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.

 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.

 • Organiseer zo veel mogelijk buiten.

 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.

 • Probeer binnen het vermengen van klasgroepen nog te vermijden.

 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.

 • Onderwijspersoneel draagt een mondmasker, conform de maatschappij. Wanneer ze lesgeven vooraan in de eigen klas kan het masker af, als er voldoende afstand én ventilatie is.

 • Pas basishandhygiëne en hoesthygiëne toe.

 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.

 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.

Pijl_Geel_L.png
We houden ons aan onderstaande basispricipes
Pijl_Rood_R.png
Rule_001_V001.jpg

Ziek of koorts?

Dan blijf je thuis

Rule_002_V001.jpg

Was je handen vaak met water en zeep.

Rule_003_V001.jpg

Hou 1,5m afstand.

Respecteer de afstandsregels bij het brengen en ophalen van de kinderen. 

Rule_004_V001.jpg

Beperk fysieke contacten

Rule_005_V001.jpg

Draag een mondneusmasker tijdens het brengen en ophalen van de kinderen. 

HET_KOZIJNTJE_RGB_KLEUR_1000px.jpg
bottom of page