coronavirus_COVID-19.jpg
Pijl_Geel_L.png
Help ons werken aan een veilige school.
Pijl_Rood_R.png

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de preventieadviseur, op basis van de veiligheidssitutatie op school, of de lokale crisiscel, op grond van de lokale epidemiologische situatie, anders beslist. Deze maatregelen blijven minstens gehandhaafd tot eind september. Meer info over de geldende maatregelen kan je vinden via deze link.

Pijl_Geel_L.png
Covid maatregelen
 UPDATE 5 december 2021
Pijl_Rood_R.png

Het Overlegcomité kwam opnieuw vervroegd samen en besliste verschillende nieuwe maatregelen om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden. Hieronder geven we een overzicht van de bijkomende maatregelen die vrijdag beslist werden en ingaan vanaf 8 december:

 • MONDMASKERS VANAF L1
  De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school
   

 • SLUITING KLAS / SCHOOL
  Bij 2 of meer besmettingen in een klas zal de procedure tegen clusteruitbraken in werking treden. Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bv. te veel leraren afwezig zijn of wanneer er te veel besmettingen zijn. 
   

 • EXTRA WEEK KERSTVAKANTIE
  De kerstvakantie zal een week eerder starten. Volgende week zal er meer duidelijkheid komen over eventueel noodopvang tijdens deze week.

Pijl_Geel_L.png
We houden ons aan onderstaande basispricipes
Pijl_Rood_R.png
Rule_001_V001.jpg

Ziek of koorts?

Dan blijf je thuis

Rule_002_V001.jpg

Was je handen vaak met water en zeep.

Rule_003_V001.jpg

Hou 1,5m afstand.

Respecteer de afstandsregels bij het brengen en ophalen van de kinderen. 

Rule_004_V001.jpg

Beperk fysieke contacten

Rule_005_V001.jpg

Draag een mondneusmasker tijdens het brengen en ophalen van de kinderen.