top of page
GangJassen.jpg
Pijl_Geel_L.png

Dagindeling

Pijl_Rood_R.png

De lessen beginnen, iedere dag, stipt om 8:50u.
De lessen eindigen om 15:30u en woensdag om 11:45u.

Pauze van 10:30u tot 10:45u.
Middagpauze van 11:45u tot 12:45u.
Pauze van 14:25u tot 14:40u.

's Morgens kan je kind, onder toezicht, op school terecht vanaf 8:30u.

We starten de lessen graag stipt. Daarom rekenen wij erop dat elk kind op tijd op school is. Het begin van elke klasdag is zeer belangrijk, doorgaans steunen daarop diverse activiteiten van die dag. 

Het is aangenaam om met de hele klasgroep een nieuwe dag te beginnen. Laatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontes en getuigt van respect voor de anderen. Daarom vragen we u ervoor te zorgen dat uw kinderen iedere dag op tijd op school zijn. 

Hou het afscheid aan de schoolpoort kort.

Ook het einde van de klasdag is niet zonder betekenis. Daarom vragen wij je kind niet af te halen voor het belsignaal.

De klasjuf/meester brengt je kind tot aan de groene poort. Gebruik dit moment zeker ook om de juf/meester aan te spreken als je vragen hebt. Verwittig ons als je kind wordt afgehaald door een andere ouder of iemand die we nog niet kennen. Als jouw kind met de fiets naar school komt, zorg dan dat je kind goed is uitgerust (fluohesje, helm, bagagedrager, verlichting). Vertel je kind de kortste weg naar huis te nemen. Dit is belangrijk voor de verzekering. Denk je dat de kortste weg niet de veiligste is, bespreek het dan met ons.

Dagindeling
Pijl_Rood_L.png

Opvang voor en na school

Pijl_Geel_R.png

De voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met 'Ferm'.

’s morgens: van 7u. tot 8:30u. (dit kan vanaf 6:30u. wanneer dit tijdig wordt aangevraagd)
’s avonds: van 15:30u. tot 18:30u.
woensdagnamiddag: van 11:45u. tot 18:30uur

 

Meer info vinden jullie hier op de website van de gemeente Nieuwerkerken.

De kinderen worden direct na school opgevangen op de speelplaats, door monitoren van Ferm. Daarna gaan ze samen naar ofwel het gebouw van Ferm ofwel blijven ze op de speelplaats spelen.

Opvang
Pijl_Rood_L.png

Eten en drinken

Pijl_Geel_R.png

Geef je kind voldoende eten en drinken mee naar school. We stimuleren gezonde voeding en vragen daarom geen snoep mee te geven en de koekjes te beperken tot een minimum. Stimuleer het eten van groenten en fruit. Ons tuttifrutti project laat jouw kind 1x per week in klasverband gezond smullen van fruit. Je kan bij de start van het schooljaar inschrijven voor dit project en je betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage. De lunch eten de kinderen in de klas. Kinderen mogen tijdens de lessen altijd “water” drinken en de drinkbus bijvullen aan de kraan. Tijdens de wintermaanden geven we gratis soep.

 

Bij de verjaardag van je kind, mag hij/zij de klasvriendjes trakteren. Vraag vooraf aan de juf/meester welke de afspraken zijn. Wij maken er alvast een feestdag van.

Eten en drinken
Pijl_Rood_L.png

Instapdagen kleuters

Pijl_Geel_R.png
 • vrijdag 1 september 2023

 • maandag 6 november 2023

 • maandag 8 januari 2024

 • donderdag 1 februari 2024

 • maandag 19 februari 2024

 • dinsdag 15 april 2024

 • maandag 13 mei 2024 

Je peuter wordt een kleuter. Dit is een grote stap voor jou en je kind. Wij helpen daarom graag bij de voorbereidingen van deze stap. De juf/meester zal op huisbezoek komen zodat jullie in een vertrouwde omgeving kunnen kennis maken. De directeur geeft jullie met veel plezier een rondleiding in onze school. En wat denk je van een probeermomentje in het nieuwe klasje?

Instapdagen
Pijl_Rood_L.png

Maximumfactuur

Pijl_Geel_R.png

Als basisschool moeten wij ons houden aan de maximumfactuur. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

 • 55 euro voor kleuters (per kleuterklas)

 • 105 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

De betaling van de maximumfactuur gebeurt op 2 momenten. Deze informatie ontvangen jullie via boekentaspost.

 • Activiteiten die onder de maximumfactuur vallen zijn sportactiviteiten, toneelbezoeken, uitstappen, ... Ook zwemlessen vallen hieronder.

Wij mogen wel een bijdrage vragen voor:

 • Materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen bv. een tijdschrift, een bepaald type map, een school t-shirt, tutti frutti, materiaal voor vader- en moederdag…

 • Voor onze meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- en boerderijklassen mogen we      € 520 vragen over de hele schoolloopbaan van uw kind.

Meer info kan je lezen in ons schoolreglement

 

Maximumfactuur
Pijl_Geel_L.png

Samenwerking met CLB

Pijl_Rood_R.png

Onze school werkt samen het Vrij CLB Limburg, afdeling Sint-Truiden. 

Een CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en aan de school.

Je kan als kind en als ouder rechtstreeks contact opnemen met het CLB.

Vrij CLB Limburg Afdeling Sint-Truiden

Gazometerstraat 73800 Sint-Truiden,

telefoon: 011 58 62 10

email: sinttruiden@vclblimburg.be

website: https://www.vclblimburg.be/sinttruiden

Enkele voorbeelden waarvoor je als leerling bij het CLB terecht kan:

 • Je vindt het niet leuk op school.

 • Je mama en papa maken veel ruzie.

 • Je begrijpt niet altijd wat de juf of meester vertelt.

 • Je lichaam verandert en je hebt daar vragen over.

 • Je maakt je zorgen.

 • Je wordt gepest op school.

 • Je weet niet voor welke richting je in het middelbaar moet kiezen.


Enkele voorbeelden waarvoor je als ouder bij het CLB terecht kan:

 • Je kind heeft problemen op school.

 • Je kind spijbelt.

 • Je hebt vragen over vaccinaties.

 • Je maakt je zorgen over je kind.

 • Je kind wordt gepest op school.

 • Jullie hebben hulp nodig bij het kiezen van een studierichting.

Indien de interne zorg van de school onvoldoende blijkt en we vaststellen dat de zorg verder moet uitgebreid worden, kan het CLB een belangrijke rol opnemen. In dat geval zullen we ook de ouders en de leerling betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om je kind te begeleiden, zal die begeleiding enkel starten als de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar daarmee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe zelf deze instemming kan geven. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

CLB
HET_KOZIJNTJE_RGB_KLEUR_1000px.jpg
bottom of page