KO03.jpg

Het Kozijntje heet je welkom.

Het Kozijntje heet je welkom. Het team van het Kozijntje engageert zich om eigentijds onderwijs aan te bieden dat sterk inzet op kennen en kunnen maar met een sterke focus op de persoonlijke interesses en skills van je kind.. We hechten hierbij veel belang aan een veilige omgeving waar je kind in alle vertrouwen zichzelf kan ontdekken en zich kan goed voelen. Vanuit dit vertrouwen bouwen we verder aan samen-zijn (Ko-zijn), waar ieders kwaliteiten worden gewaardeerd. Door samen te werken, samen te leven, leren we van elkaar en helpen we elkaar vooruit.

Het team van Het Kozijntje

Ons team

Juf Marleen Mortelmans

Directie / Zorgjuf

Juf Caroline

Instapklasje / Eerste Kleuterklas

Juf Isabelle

Instapklasje / Eerste Kleuterklas

Juf Lieve

Tweede Kleuterklas

Juf Kathleen

Derde Kleuterklas

Juf Sofie

Eerste Leerjaar

Juf Marleen

Tweede Leerjaar

Juf Iris

Tweede Leerjaar / LO

Juf Daisy

Derde Leerjaar

Juf Rita

Vierde Leerjaar

Juf Marly

Vierde Leerjaar / Vijfde leerjaar

Juf Jacqueline

Vijfde leerjaar

Juf Evi

Zesde leerjaar

Meester Joris

Lichamelijke Opvoeding

Juf Liandra

Kleuterturnen

Ine

Administratie

Ingrid

Administratie

Meester Geert

ICT

Schoolbestuur

Eric Hendrix voorzitter
Jos Jans ondervoorzitter
Luc Vaes
Sabrina Bonneux
Brigitte Vandenhoudt
Stijn Foerier

Ouderraad

Geert Goris voorzitter

Stijn Foerier ondervoorzitter

Ook zin om mee te werken met de ouderraad? Neem dan contact op met één van onze voorzitters of via ouderraad@hetkozijntje.school

HET_KOZIJNTJE_RGB_KLEUR_1000px.jpg

Info

schoolreglement

privacy verklaring

© vbs Het Kozijntje 2020

Contact

Secretariaat: 011 31 21 62

Directie: 0473 59 08 47

Email: contact@hetkozijntje.school

Adres

vbs Het Kozijntje

Opcosenstraat 22

3850 Kozen - Nieuwerkerken

DE_WIJZER_RGB_KLEUR_500px.png

Het Kozijntje en De Wijzer zijn de vestigingsgplaatsen van VBS-Kozen-Wijer

en maken deel uit van scholengemeenschap Hesbania.